വസ്ത്രവ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തുറക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധവുമായി യുവാക്കള്‍

Videos
https://youtu.be/Y_Qkfa26Mvk

Leave a Reply

Your email address will not be published.