ഇന്ന് മുതൽ പോലീസ് പാസ് നിർബന്ധം

Keralam News

സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ രണ്ടാം ദിവസവും കർശന പരിശോധനയുമായി പോലീസ്. തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രികർക്ക് ഇന്നുമുതൽ പൊലീസ് പാസ് നിർബന്ധമാണ്. ജില്ലാ അതിർത്തി മേഖലകളിൽ ഇന്നും പരിശോധന കൂടുതലായിരിക്കും . അവശ്യ സർവീസുകൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പ്രവർത്തനാനുമതി.

സത്യവാങ്മൂലം പരിശോധിച്ചാണ് ചെക്ക്‌പോസ്റ്റുകളിൽ ആളുകളെ കടത്തി വിടുന്നത്. അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് പൊലീസ് പാസ് നൽകി തുടങ്ങി. അതത് ജില്ലാ സ്‌പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് അപേക്ഷകരുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് പാസ് നൽകുന്നത്. ഓഫീസ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡില്ലാത്തവർക്കും ആവശ്യ സർവീസ് ആണെങ്കിൽ പാസിനായി അപേക്ഷിക്കാം. പാസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മൊബൈലിൽ പൊലീസുകാരെ കാണിക്കാം. ജില്ല വിട്ടുള്ള അവശ്യ യാത്രികർക്ക് ഇ-പാസ് വേണം.

കൊവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെയും അനാവശ്യ യാത്ര നടത്തുന്നവർക്കെതിരെയും കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും. ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ ആദ്യ ദിവസമായ ഇന്നലെ ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.