പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന് വൻതുക സ്വീകരിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിൽ തുക തിരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ഫിന്‍ലന്‍ഡ് പ്രധാനമന്ത്രി സന മരിൻ

International News

ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണത്തിൽ നിന്നും പ്രഭാതഭക്ഷണ ചെലവിനായി അനധികൃതമായി പണമെടുത്തെന്ന ആരോപണം നേരിട്ട ഫിൻലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി സന മരിൻ, ചെലവാക്കിയ പണം മുഴുവൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി. കേസരാന്തയിലെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലെ താമസത്തിനിടയ്ക്ക് കുടുംബത്തിന്‍റെ പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിനായി പ്രതിമാസം 365 ഡോളര്‍ കൈപ്പറ്റിയെന്നാണ് ആരോപണം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കില്ലെന്നും സന മരിൻ ഉറപ്പ് കൊടുത്തു. ഭക്ഷണത്തിനായി ചെലവഴിച്ച തുകയെക്കുറിച്ച് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുഴുവൻ തുകയും തിരിച്ചടക്കുമെന്നും സന മരിൻ ട്വിറ്ററിൽ അറിയിച്ചു.

നിയമവിധേയമായ തുക പോലും ഭാവിയിൽ ഭക്ഷണചെലവിനായി വിനിയോ​ഗിക്കില്ല. അലവൻസ് നിയമാനുസൃതമാണോ എന്നും തിരിച്ചടവിൽ നികുതി നൽകേണ്ടതുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിച്ച് തീരുമാനിക്കണമെന്ന് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റ് ചുമതലകൾ കൂടി തനിക്കുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി സന മരിൻ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.