ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള യാത്രാ വിലക്ക് വീണ്ടും നീട്ടി യു.എ.ഇ

International News Pravasi

ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള യു.എ.ഇ യാത്രാ ഇനിയും നീളുമെന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ്. ജൂലൈ 6 വരെ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള വിലക്ക് നീട്ടിയെന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. യു.എ. ഇ സിവില്‍ ഏവിയേഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഇത് വരെയുണ്ടായിട്ടില്ല.