ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി ആരംഭിക്കാനൊരുങ്ങി മത്സ്യഫെഡും

Breaking News

ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി ആരംഭിക്കാനൊരുങ്ങി മത്സ്യഫെഡും. വാട്സപ്പിൽ മെസേജ് ചെയ്താൽ വീടുകളിലേക്ക് മീൻ എത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് മത്സ്യഫെഡ് ഒരുക്കുന്നത്. ഓരോ മത്സ്യഫെഡ് യൂണിറ്റിൻ്റെയും 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് ഹോം ഡെലിവറി നടപ്പിലാക്കുക. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മുഴുവൻ ഈ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കാണ് തീരുമാനം. ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൻ്റെ ഫാമുകളിൽ നിന്നുള്ള മീനും ഇങ്ങനെ എത്തിക്കും.

ലോക്ക്ഡൗൺ ആരംഭിച്ചതോടെ മത്സ്യഫെഡിൻ്റെ കടകളിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തുന്നതിൽ കുറവുണ്ടായി. ഇതോടെയാണ് ഹോം ഡെലിവറി ആരംഭിക്കാൻ മത്സ്യഫെഡ് തീരുമാനിച്ചത്. അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ദൂരത്തിന് 10 രൂപയും 10 കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ദൂരത്തിന് 30 രൂപയും ഡെലിവറി ചാർജ് നൽകണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published.