തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മൃഗശാലയില്‍ കൊവിഡ് ബാധിച്ച സിംഹം ചത്തു

Breaking News

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മൃഗശാലയില്‍ കൊവിഡ് ബാധിച്ചെന്ന് സംശയിക്കുന്ന പെണ്‍സിംഹം ചത്തു. വണ്ടല്ലൂര്‍ മൃഗശാലയിലെ ഒമ്പത് വയസുള്ള സിംഹമാണ് ചത്തത്.

മറ്റ് ഒമ്പത് സിംഹങ്ങള്‍ക്കും കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിംഹങ്ങളുടെ സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിച്ച് നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ആനിമല്‍ ഡിസീസിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു.ഇവിടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവയ്ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.ഒരു സിംഹം ചത്തതിനേ തുടര്‍ന്നാണ് മറ്റ് സിംഹങ്ങളുടെ സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് അയച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.